เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2532

โรงงานแห่งแรก บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด (กรุงเทพฯ)

บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. เป็นโรงงานแห่งแรกของเรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อผลิตรองเท้าส่งให้เแก่บริษัทในกลุ่ม โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 8 ไร่ ริมถนนอ่อนนุช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลิตรองเท้านักเรียน POPTEEN , CATCHA , POPMAN , POPGIRL รองเท้ากีฬา ACE และรองเท้าแฟชั่น GIGA โรงงานแห่งนี้ใช้ระบบการผลิตแบบ INJECTION SYSTEM หรือระบบฉีด ซึ่งเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักที่จะทำให้รองเท้าที่ผลิตมีความแม่นยำสูงและผลิตได้เป็นจำนวนมาก เราผลิตรองเท้าเพื่อจำหน่ายในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งสิ้น 500 คน มีกำลังการผลิตรองเท้า 12,000 คู่ต่อวัน

ปี พ.ศ. 2538

โรงงานแห่งที่ 2 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด

บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด เป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของกลุ่มบริษัท S.C.S. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่ อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท บนพื้นที่ 141 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจากความไว้วางใจในสินค้าของเรา จากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ระบบการผลิตแบบ VALCANIZE SYSTEM ทำให้รองเท้าที่ได้มีความทนทาน ใช้งานได้สมบุกสมบัน ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 800 คน สามารถผลิตรองเท้าได้ 12,000 คู่ต่อวัน

ปี พ.ศ. 2542

โรงงานแห่งที่ 3 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด

บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอจักราช จ.นครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เปิดดำเนินงานในโครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาคและกระจายรายได้สู่ชนบท ลดการอพยพแรงงานเข้าสู่กรุงเทพฯ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โรงงานแห่งเปิดขึ้นเพื่อเสริมกำลังการผลิตระบบ VALCANIZE SYSTEM มีพนักงานจำนวน 300 คน มีกำลังผลิต 5,500 คู่ต่อวัน

ปี พ.ศ. 2543

โรงงานแห่งที่ 4 บริษัท เอส.ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอส.ซี.เอส.กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา เปิดดำเนินงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาคเช่นกัน เป็นโรงงานที่ผลิตรองเท้าด้วยระบบ COLD CEMENTED SYSTEM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับผลิตรองเท้ากีฬาคุณภาพสูง มีพนักงานจำนวน 400 คน มีกำลังผลิต 6,000 คู่ต่อวัน

ปี พ.ศ. 2550

โรงงานแห่งที่ 5 บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด (บุรีรัมย์)

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพนักงานปฏิบัติงาน 400 คน เพื่อรองรับการผลิต UPPER สำหรับประกอบรองเท้า จำนวน 15,000 คู่ต่อวัน

 

ด้านการจัดจำหน่าย

ปี พ.ศ. 2518

บริษัท เอส.ซี.เอส. แอนด์ บราเดอร์ส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อดำเนินงานด้านการจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นเด็ก สตรี และสุภาพบุรุษ ยี่ห้อ SAINTE

การก้าวเดินของ POPTEEN, CATCHA และ ACE โดยบริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อจำหน่ารองเท้านักเรียน POPTEEN รองเท้านักเรียน CATCHA และรองเท้ากีฬา ACE ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก