กิจกรรม "แอดไลน์ชิงทองกับป๊อบทีน"

กติกาการร่วมสนุก
1. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
2. 1 ไอดีไลน์ จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นทอง และท่านจะได้รับสิทธิ์หลังจากกรอกข้อมูลครบตามที่กำหนดเท่านั้น
3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการร่วมสนุกและกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. มีการสุ่มจับฉลากผู้โชคดี 
     ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
     ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2562
 2. 1 ไอดีไลน์ จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นทอง และท่านจะได้รับสิทธิ์หลังจากกรอกข้อมูลครบตามที่กำหนดเท่านั้น
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน (จำเป็นต้องยืนยันรายชื่อก่อนที่จะเข้ารับของรางวัล) ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 4. หากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลา สำหรับการเข้ามารับของรางวัลอีกครั้ง
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เป็นสร้อยคอทองคำ ทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดจะต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง
  - บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ชุด
  - ทะเบียนบ้าน และสำเนา 1 ชุด
  - แสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อนทางไลน์
  และเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ 
  บริษัท เอส.ซี.เอส.ฟุตแวร์ จำกัด 757,759 ซอยอ่อนนุช 11 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ 02 331 0165 ณ วันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในระยะเวลา 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น