.

Popteen Lucky Box ช็อปปุ๊บ รับปั๊บ ของแถมฟรีทุกกล่อง พร้อมลุ้นฟรีสร้อยเพชร JUBILEE หมีบราวน์สุดคิวบ์ 10 เส้น 10 รางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม: เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 (00.01) ถึงวันที่ 15 พฤษาคม 2564 (24.00)

ของรางวัล: ใน 1 รางวัล ประกอบด้วย 1 อย่างคือ

1. JUBILEE COZY PENDANT: BROWN รางวัลละ 10,900 บาท จำนวน 5 รางวัล  รวมมูลค่า 54,500 บาท
2. JUBILEE GENTLE NECKLACE: BROWN รางวัลละ 9,900 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 49,500 บาท
3. เจลแอลกอฮอล์ รางวัลละ 89 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่า 89,000 บาท
แจกทั้งหมด 10 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 193,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.popteen-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น (รองเท้านักเรียนหญิง รุ่นหัวใจมีปีกสีชมพู สีดำ (PT88A, PT99A),  รองเท้านักเรียนหญิง รุ่นหัวใจ สีขาว(88W, 99W), รองเท้านักเรียนหญิง รุ่นแมวเหมียว สีขาว (CX22W, CX33W), รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง สีขาว (55W), รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง ลายการ์ตูน ซูมซูม สีดำ (PG44A),  รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง ลายการ์ตูน ซูมซูม สีดำ (PG44B), รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง ลายการ์ตูน ซูมซูม สีขาว (55A),  รองเท้านักเรียนอนุบาลหญิง ลายการ์ตูน ซูมซูม สีขาว (55B), รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย ไอรอนแมน อินฟินิตี้วอร์ สีดำ (PM22A), รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย Iron Man Avengers Endgame สีดำ (PM22B),  รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย ไอร่อนแมน สีขาว (33A), รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย Iron Man Avengers Endgame สีขาว (33B), รองเท้านักเรียนผ้าใบชาย ผูกเชือก สีขาว (PMC), รองเท้านักเรียนผ้าใบชาย สีดำ ผูกเชือก (PMC), รองเท้านักเรียนอนุบาลชาย ผูกเชือก (PMP), รองเท้านักเรียนชาย ผูกเชือก (16706) และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 2. ลูกค้าทุกคนที่สั่งซื้อสินค้าจะได้รับเจลแอลกอฮอล์ 1 อัน รางวัลละ 89 บาท
 3. หนึ่งเลขที่ออเดอร์ ถือเป็นหนึ่งสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
 4. ระบบจะส่ง E-mail หรือ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์การร่วมลุ้นรับของรางวัล
 5. เมื่อถึงกำหนดวันแจกของรางวัล ระบบจะออกรายงานรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่ทำการซื้อสินค้าในวันที่กำหนดเพื่อทำการจับฉลากรับของรางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.popteen-shoes.com โดยซื้อสินค้าในรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น และผู้ซื้อจะต้องทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัล
 2. คุณสมบัติผู้ได้รับของรางวัล
  1. เพศหญิง
  1. สัญชาติไทย
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล JUBILEE หมีบราวน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตน โดยส่งทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “Popteen รองเท้าป๊อบทีน”
 4. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนา 1 ชุด
 5. รูปถ่ายทะเบียนบ้านหรือสำเนา 1 ชุด
 6. แคปหน้าจอแสดง SMS ยืนยันการสั่งซื้อ หรือ สลิปการโอนเงิน เป็นหลักฐานว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า

การยืนยันตัวตันเพื่อรับของรางวัล กำหนดระยะเวลาภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ตามที่ผู้โชคดีได้แจ้งบริษัทผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เพจ “Popteen รองเท้าป๊อบทีน”
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะพิมพ์เลขที่ออเดอร์การสั่งซื้อที่ผู้ร่วมรายการทำการสั่งซื้อเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านหมายเลขผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัว บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

กำหนดการจับรางวัล

สำหรับผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 เมษายน 2564 (00.01) ถึงวันที่ 17 พฤษาคม 2564 (24.00) จับรางวัลวันที่ 17 พฤษาคม 2564 เวลา 13.00 น. และประกาศผลทางเฟสบุ๊คเพจ “Popteen รองเท้าป๊อบทีน” และเว็บไซต์ www.popteen-shoes.com วันที่ 17 พฤษาคม 2564 เวลา 13.00 น.

.

            ทางทีมงาน  บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัด ต้องขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ได้อีก โดยการติดตามได้ที่ www.popteen-shoes.com

ซื้อเลย