หลังจากที่ลูกค้าได้ทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าแก่ท่านโดยเร็ว ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ในวันจันทร์ – วันเสาร์ ไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
.

 

บริษัทฯ จะทำการตัดรอบส่งสินค้าเวลา 11.00 น. ของทุกวันทำการ (ไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

ตัวอย่าง
คำสั่งซื้อที่โอนเงินเสร็จสิ้น ก่อน 11.00 น. 
        วันจันทร์ – วันเสาร์: สินค้าจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ ภายในวันที่สั่ง
        วันอาทิตย์ : สินค้าจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ ในวันจันทร์ คำสั่งซื้อที่โอนเงินเสร็จสิ้น หลัง 11.30 น.
        วันจันทร์ – วันเสาร์ : สินค้าจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ ภายในวันถัดไป
        วันอาทิตย์ : สินค้าจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทฯ ในวันจันทร์

.
 

ระยะเวลาในการจัดส่ง
        – กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 1 – 2 วันทำการ
        – ต่างจังหวัด ประมาณ 3 – 4 วันทำการ
        – พื้นที่ห่างไกล ประมาณ 3 – 7 วันทำการ 


หากท่านไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อเราที่

– Line ID : @popteen
– E-Mail : [email protected]
– Tel : 092 519 8366