7 คณะนิติศาสตร์เก่าแก่สุดในไทย เรียนจบมามีงานทำแน่นอน!

สำหรับใครที่อยากเรียนสายกฎหมาย หรือนิติศาสตร์ จะเพราะชอบ หรือเพราะอยากได้งานทำชัวร์ๆ วันนี้พี่ป๊อบมีลิสต์ 7 คณะนิติศาสตร์เก่าแก่ในไทย ชื่อเสียงดี เรียนไว้ไม่ตกงานแน่นอนตามนี้ค่ะ

.

1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอันดับ 2  แต่เป็นคณะนิติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เพราะก่อตั้งตั้งแต่ปี 2477 หลายคนแนะนำว่าถ้าอยากเป็นผู้พิพากษา หรืออัยการ ต้องมาเรียนที่นี่ให้ได้ ค่าเทอมตกเทอมละประมาณ 13,800 บาทค่ะ

อ้างอิงภาพจาก : @Thammasatlaw

2. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคณะนิติศาสตร์ของที่นี่ก่อตั้งปี 2494 หลายคนแนะนำว่าที่นี่เหมาะกับคนที่อยากจะเน้นกฎหมายด้านธุรกิจค่ะ ส่วนค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณ 21,000 บาท

อ้างอิงภาพจาก : law.chula.ac.th

3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อันดับที่ 3 คือคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ก่อตั้งในปี 2513 ซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์เลยค่ะซิส ซึ่งคณะนี้ก็ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเลยแหละ ในส่วนของค่าเทอมจะตกที่เทอมละประมาณ 32,000 บาทค่ะ 

อ้างอิงภาพจาก : spu.ac.th

4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะนิติศาสตร์ของที่นี่คือหนึ่งในคณะที่ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2514 เลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจมหาวิทยาลัยนี้ เรื่องค่าเทมอก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไป จะอยู่ที่ประมาณเทอมละ 3,750 บาทค่ะ

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก : ru.ac.th

5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หรือจะเรียกเต็มๆ ว่า คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งในปี 2518 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับที่ 2 ที่เปิดสอนสาขานี้เลยค่ะ ส่วนของค่าเทอมจะตกที่เทอมละประมาณ 36,250 บาท

อ้างอิงภาพจาก : law.dpu.ac.th

6. สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนในสาขานิติศาสตร์เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทยค่ะ ซึ่งค่าเทอมจะอยู่ที่ประมาณเทอมละ 4,400 บาท

อ้างอิงภาพจาก : law.stou.ac.th

7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อันดับสุดท้ายนี้คือมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับที่ 3 ที่เปิดสอนสาขานิติศาสตร์ค่ะ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปี 2526 ในส่วนของค่าเทอมตลอดหลักสูตรนั้นจะอยู่ที่ 302,980 บาทค่ะซิส เฉลี่ยเทอมละประมาณ 37,000++ บาท

อ้างอิงภาพจาก : bu.ac.th
แชร์